ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ PPWR

  • Home
  • Sustainability
  • ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ PPWR
Εξερευνώντας το Μέλλον της Συσκευασίας υπό το νέο κανονισμό PPWR

Καθώς, τα τελευταία χρόνια, το ζήτημα των αποβλήτων συσκευασίας λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται στο προσκήνιο με αποφασιστικές παρεμβάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ εισήγαγε τον Κανονισμό για τις Συσκευασίες και τα Απόβλητα Συσκευασίας, Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), ένα ισχυρό και ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο που φιλοδοξεί να μεταμορφώσει ριζικά τη διαχείριση των συσκευασιών σε όλα τα κράτη μέλη. Ο πρωτοποριακός αυτός κανονισμός αναμένεται να αναδιαμορφώσει πλήρως τη βιομηχανία συσκευασίας, φέρνοντας επαναστατικές αλλαγές στον τρόπο σχεδίασης, χρήσης και απόρριψης των συσκευασιών.

Σε αυτό το άρθρο, θα εξηγήσουμε λεπτομερώς τι περιλαμβάνει ο κανονισμός PPWR, καθώς και τους στόχους του, τις τελευταίες εξελίξεις, τον αντίκτυπο που αναμένεται να έχει στον επιχειρηματικό κόσμο και τον τρόπο με τον οποίο η UNIPAKHELLAS μπορεί να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις σε αυτό το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Τι σημαίνει ο κανονισμός PPWR;

Ο κανονισμός για τις Συσκευασίες και τα Απόβλητα Συσκευασίας (PPWR) είναι ένα πρόσφατα προτεινόμενο νομοθετικό μέτρο που αποσκοπεί στην επικαιροποίηση και βελτίωση των υφιστάμενων κανόνων για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί του παρόντος, οι κανονισμοί της ΕΕ για τις συσκευασίες διέπονται από την υφιστάμενη Οδηγία για τις Συσκευασίες και τα Απόβλητα Συσκευασίας, Packaging and Packaging Waste Directive (PPWD), ένα νομοθετικό σχήμα που θεσπίστηκε τη δεκαετία του 1990 και έκτοτε αναθεωρήθηκε αρκετές φορές.

Μέχρι το 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε ότι η οδηγία PPWD δεν επαρκούσε για την αντιμετώπιση της αύξησης των αποβλήτων συσκευασίας και τον μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεών της. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή πρότεινε τον PPWR, έναν κανονισμό με πιο φιλόδοξους στόχους που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασίας και της προστασίας του περιβάλλοντος σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο εν λόγω κανονισμός προορίζεται να στηρίξει περαιτέρω τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και, όταν εφαρμοστεί πλήρως, να αντικαταστήσει την οδηγία PPWD.

Οι στόχοι του κανονισμού PPWR:

Ο κανονισμός PPWR έχει σχεδιαστεί για να περιορίσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της συσκευασίας, αλλά και για να καθιερώσει ενιαίους κανονισμούς συσκευασίας σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να ενισχύσει την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Οι βασικοί στόχοι του κανονισμού είναι:

  1. Περιορισμός των Αποβλήτων Συσκευασίας: Ο κανονισμός αποσκοπεί να ελαχιστοποιήσει σημαντικά την παραγωγή αποβλήτων συσκευασίας εντός της ΕΕ εφαρμόζοντας περιορισμούς σε ορισμένους τύπους συσκευασίας και ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση επαναχρησιμοποιήσιμων και επαναγεμιζόμενων λύσεων.
  2. Βελτίωση της Ποιότητας Ανακύκλωσης: Ο σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι μέχρι το 2030, όλες οι συσκευασίες που διατίθενται στην ΕΕ θα είναι ανακυκλώσιμες και οικονομικά βιώσιμες.
  3. Εφαρμογή ενιαίων κανόνων: Ο κανονισμόςPPWR θέτει πανευρωπαϊκά πρότυπα για την ετικετοποίηση, τον κενό χώρο εντός συσκευασίας και το υποχρεωτικά ανακυκλωμένο περιεχόμενο συσκευασιών. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η ομοιομορφία των κανονισμών σε όλα τα κράτη μέλη, δημιουργώντας ένα δίκαιο και ισότιμο ανταγωνιστικό τοπίο.

Οι πιο πρόσφατες εξελίξεις:

Στις 24 Απριλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της διοργανικής συμφωνίας για τον κανονισμό PPWR. Ωστόσο, το τελικό κείμενο του κανονισμού αναμένεται να οριστικοποιηθεί έως το τέλος του 2024. Παρόλο που ο κανονισμός δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ, η εξέλιξη αυτή αποτελεί κομβικό σημείο για την υλοποίηση αυστηρότερων και ενιαίων κανόνων συσκευασίας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ο αντίκτυπος του κανονισμού PPWR στις επιχειρήσεις σας:

Ο κανονισμός PPWR πρόκειται να φέρει δραστικές αλλαγές στον σχεδιασμό, την κατανάλωση και τη διαχείριση συσκευασιών σε όλες τις αλυσίδες αξίας στην ΕΕ, μεταβάλλοντας ριζικά το τοπίο της συσκευασίας κι επηρεάζοντας σχεδόν κάθε κατηγορία συσκευασίας. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προετοιμαστούν για τις αλλαγές που θα επέλθουν μέσω του PPWR, καθώς θα επηρεαστούν σημαντικά οι κλάδοι της συσκευασίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, ο νέος κανονισμός θα επηρεάσει άμεσα τους κλάδους του ηλεκτρονικού εμπορίου, της εστίασης, του λιανικού εμπορίου, καθώς και άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών παροχών εκπλήρωσης σε πολλά κράτη μέλη. Οι καθιερωμένες οργανώσεις ευθύνης του παραγωγού (PRO) και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι θα χρειαστεί να προσαρμοστούν, προσφέροντας νέες υπηρεσίες στους συμμετέχοντες στην αγορά. Κατασκευαστές και διανομείς καλούνται να αποκτήσουν λεπτομερή γνώση των συσκευασιών τους, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες υποχρεώσεις. Η μη συμμόρφωση θα επιφέρει αυστηρές κυρώσεις, όπως απαγορεύσεις πωλήσεων και πρόστιμα. Με λίγα λόγια, η εποχή που η συσκευασία διακρινόταν αποκλειστικά από την τιμή και την υλικοτεχνική αποτελεσματικότητα έχει παρέλθει.

Πώς μπορεί η UNIPAKHELLAS να σας υποστηρίξει υπό το νέο κανονιστικό πλαίσιο;

Η ομάδα μας στην UNIPAKHELLAS είναι έτοιμη να σας καθοδηγήσει σε αυτό το νέο κεφάλαιο της βιομηχανίας συσκευασίας. Κατέχουμε άριστη γνώση των κανονιστικών αλλαγών που φέρνει ο κανονισμός PPWR και είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε την ομαλή προσαρμογή σας, αξιοποιώντας στο έπακρο τις νέες ευκαιρίες που προκύπτουν. Είτε χρειάζεστε διευκρινίσεις για τις νέες απαιτήσεις συσκευασίας, είτε αναζητάτε ενσωμάτωση ανακυκλώσιμων λύσεων, είτε θέλετε να διασφαλίσετε την τήρηση των ενιαίων κανόνων, η UNIPAKHELLAS είναι ο αξιόπιστος σύμμαχός σας. Σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη σε κάθε βήμα της μετάβασης, με σκοπό να επιτύχετε στο εξελισσόμενο τοπίο της συσκευασίας.

Εάν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό PPWR, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Έλενα Πολυχρόνη στο elena.polychroni@unipakhellas.gr